Strålningsvetenskap för nyfikna

Nyfiken!

Strålningsvetenskap för nyfikna är ett kunskapspaket för gymnasiet med filmer, laborationer och elevuppgifter. Hjälp dina elever upptäcka framtidsjobben inom energi, medicin, industri och forskning.

Kunskapspaket för lärare och elever på gymnasiet

Det här paketet är framtaget för dig som är gymnasielärare i fysik. Vi vill göra det enkelt för dig att väcka intresse för strålningsvetenskap och ge dina elever den senaste kunskapen.
Paketet omfattar nio moduler som består av en eller flera föreläsningsfilmer.
Många av filmerna kompletteras av filmklipp från relevanta forskningsmiljöer och laborationer. Till samtliga moduler hör quizfrågor och inlämningsuppgifter.
Använd materialet på valfritt sätt. Filmerna kan antingen ses i klassrummet eller som hemläxa. Quizfrågorna till varje föreläsning är till för att testa och befästa kunskaperna.
Vi hoppas att dina elever ska upptäcka en framtidsbransch som behöver kompetenta medarbetare inom energi, medicin, industri och forskning. Kunskapspaketet är framtaget av forskare vid Chalmers och Uppsala Universitet och finansierat av Svenskt Kärntekniskt Centrum.

En mer detaljerad vägledning finns här.

Föreläsningsfilmer, quizfrågor och fördjupningsuppgifter

Facit är lösenordsskyddade, för lösenord skicka meddelande till Klara Insulander Björk eller SAINT’s koordinator.

Kärnfysik för nyfikna (25:16)
Stephan Pomp, professor i tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet
Quizfrågor (webb) Quizfrågor (pdf) Facit (alla quizfrågor) Fördjupningsuppgift Facit fördjupningsuppgift

Vår dagliga dos (25.56)
Christian Ekberg, professor i kärnkemi och industriell materialåtervinning, Chalmers
Quizfrågor (webb) Quizfrågor (pdf) Facit (alla quizfrågor) Fördjupningsuppgift Facit fördjupningsuppgift

Att mäta strålning (15:33)
Anders Nordlund, docent i subatomär fysik, Chalmers
Quizfrågor (webb) Quizfrågor (pdf) Facit (alla quizfrågor) Fördjupningsuppgift Facit fördjupningsuppgift

Strålning i medicinens tjänst (22.54)
Emma Aneheim, forskare i radiokemi, Göteborgs universitet
Quizfrågor (webb) Quizfrågor (pdf) Facit (alla quizfrågor) Fördjupningsuppgift Facit fördjupningsuppgift

Kärnbränslecykeln (40:42)
Michael Österlund, universitetslektor i tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet
Quizfrågor (webb) Quizfrågor (pdf) Facit (alla quizfrågor) Fördjupningsuppgift Facit fördjupningsuppgift

Nutida kärnkraft (Del 1: 07.29, del 2: 16.26, del 3: 09.24, del 4: 07.09)
Christophe Demazière, professor i reaktorfysik, Chalmers
Quizfrågor (webb) Quizfrågor (pdf) Facit (alla quizfrågor) Fördjupningsuppgift Facit fördjupningsuppgift

Framtida kärnenergisystem (Del 1: 11.36, del 2: 12.15, del 3: 09.01)
Klara Insulander Björk, forskare i fysik, Chalmers
Quizfrågor (webb) Quizfrågor (pdf) Facit (alla quizfrågor) Fördjupningsuppgift Facit fördjupningsuppgift

Icke-spridning och kärnämneskontroll (17.37)
Sophie Grape, docent i fysik, Uppsala universitet
Quizfrågor (webb) Quizfrågor (pdf) Facit (alla quizfrågor) Fördjupningsuppgift Facit fördjupningsuppgift

Kärnkraftens historia (Del 1: 08.59, del 2: 10.37, del 3: 09.04, del 4: 10.26)
Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet
Quizfrågor (webb) Quizfrågor (pdf) Facit (alla quizfrågor) Fördjupningsuppgift Facit fördjupningsuppgift

Alla quizfrågor och facit

Alla fördjupningsuppgifter och facit

Laborationer

Skärmning (10:58)
Klara Insulander Björk, forskare i fysik, Chalmers
Data Behandlade data

Avståndslagen  (6:32)
Klara Insulander Björk, forskare i fysik, Chalmers
Data Behandlade data

Halveringstid  (4:56)
Christian Ekberg, professor i kärnkemi och industriell materialåtervinning, Chalmers
Data Behandlade data

Bildtagning med gammakamera (9:24)
Emma Aneheim, forskare i radiokemi, Sahlgrenska Akademin Facit

Frågor om kunskapspaketet? – Kontakta Klara Insulander Björk eller SAINT’s koordinator.

Läs mer om utbildning inom strålningsvetenskap